Poslední pomoc v kostce

Nechce se vám s nikým mluvit, tak tady jste správně…

Jestliže došlo k úmrtí mimo nemocnici či obdobné zařízení:

Komu volat nejdříve

Úmrtí musí být vždy potvrzeno lékařem. Volejte okamžitě záchrannou službu, tel. 155, nebo obvodního lékaře.

Lékař vystaví List o prohlídce mrtvého.

Jak zajistit odvoz

Pokud víte, kterou pohřební službu zvolíte pro zorganizování pohřbu, volejte přímo jí. Většina pohřebních služeb dnes provozuje nepřetržitou telefonní linku.

Pokud jste si pohřební službu ještě nevybrali, může odvoz a uložení mrtvého zajistit jakákoli pohřební služba a vlastní pohřeb pak může zajistit služba jiná.

Pokud si nevíte rady, neznáte pohřební služby ve vašem okolí, obraťte se na naše operátory (tel. 778806050). Ti vám pošlou seznam pohřebních služeb, které působí ve vašem okolí.

Pohřební služba si od vás převezme List o prohlídce mrtvého.

Jestliže došlo k úmrtí v nemocnici či obdobném zařízení:

Pracovníci zařízení vám zpravidla zavolají až poté, kdy lékař konstatovat úmrtí a zajistí vystavení Listu o prohlídce mrtvého.

Většinou jsou vám nápomocni i při zajištění odvozu zemřelého. Volba Pohřební služby, která odvoz zajistí, je i v tomto případě na vás. A i zde platí pravidlo, že vlastní pohřeb může zajišťovat pohřební služba jiná. Výběr je jen a jen na osobě, zajišťující pohřeb.

Jak objednat pohřeb

V dalších dnech pak je potřeba, aby se osoba, která bude sjednávat pohřeb, obrátila na vybranou pohřební službu. Pohřeb musí být sjednán do 96 hodin od úmrtí.

S sebou si nezapomeňte vzít:

  • svůj občanský průkaz
  • občanský průkaz zemřelé osoby
  • občanský průkaz partnera zemřelé osoby, případně oddací list
  • oblečení pro zemřelého

V případě, že potřebujete pomoc se sjednáním pohřbu, obraťte se na naše operátory (tel. 778806050 nebo e-mail info@poslednipomoc.cz).